Indeks Artikel

Penjahit Terhebat

Rabu, Januari 02, 2008 11:44 WIB
Di suatu jalan Dago kota Bandung terdapat seorang penjahit yang dengan bangga memasang papan nama yang berbunyi
"penjahit terhebat di kota ini".
Seminggu kemudian datang lagi seorang penjahit di jalan itu, gak mao kalah dengan penjahit itu dia juga memasang papan nama yang berbunyi "penjahit
terhebat di indonesia".
Lalu datang lagi seorang penjahit di jalan itu, kalo
yang ini lebih tinggi hati, dia memasang papan namanya
"penjahit terhebat di bumi".
Penjahit yang terakhir ini lebih rendah hati, dia datang ke jalan itu dan hanya memasang papan nama
"penjahit terhebat di jalan ini".